12 Kroków AA

01

Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu – że nasze życie stało się
niekierowalne.

02

Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek.

03

Podjęliśmy decyzję, aby powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, tak jak
Go rozumieliśmy.

04

Zrobiliśmy wnikliwą i odważną osobistą inwenturę moralną.

05

Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

06

Staliśmy się całkowicie gotowi, żeby Bóg usunął wszystkie te wady charakteru.

07

Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

08

Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi
zadośćuczynić im wszystkim.

09

Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

10

Prowadziliśmy nadal osobistą inwenturę, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.

11

Staraliśmy się przez modlitwę i medytację poprawiać nasz świadomy kontakt z Bogiem, tak jak Go rozumieliśmy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

12

Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść to posłanie
innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.