Sprawozdania ze Zgromadzenia

Name
Name
Sprawozdanie XIV Konferencji AA Regionu Europa Carlsberg 5-7 Maj 2017.pdf
Sprawozdanie 17 Zgromadzenia Regionu Europa 5 września 2020.pdf
Sprawozdanie z XVIII Zgromadzenie Służb Regonu „EUROPA” 15.05.2021 .pdf