Służby Regionu Europa

Poniżej znajdują się adresy mailowe poszczególnych służb

Administrator strony internetowej

Łącznik Internetowy

Delegat do Komisji Finansowej

Delegat do Komisji Informacji Publicznej

Delegat do Komisji Literatury i Publikacji

Delegat do Komisji Organizacyjnej