Służby Regionu Europa

Poniżej znajdują się adresy mailowe poszczególnych służb

Skarbnik

skarbnik@aaeuropa.com

Administrator strony internetowej

admin@aaeuropa.com

Łącznik Internetowy

eu@aa.org.pl

Rzecznik

rzecznik@aaeuropa.com

Delegat do Komisji Finansowej

del.finansowy@aaeuropa.com

Delegat do Komisji Informacji Publicznej

del.infpublicznej@aaeuropa.com

Delegat do Komisji Literatury i Publikacji

del.literatury@aaeuropa.com

Delegat do Komisji Organizacyjnej

del.organizacyjny@aaeuropa.com

Powiernik

powiernik@aaeuropa.com

Sekretarz

sekretarz@aaeuropa.com